Som folketings kandidat...
...kan man jo godt være kreativ.